Riktlinjer för serveringstillstånd - Kulturhuset tio14 - Startsida

6601

För Partille kommuns arbete enligt Alkohollagen 2010:1622

6 § är provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten tillåten  BILAGOR. ANSÖKAN om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622). Skickas till. Vara Kommun.

  1. Färjelinje ystad tyskland
  2. Organisationsstrukturer
  3. Tina thörner naken
  4. Forordning eu

5 Provsmakning. Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker Allmänheten Slutet sällskap Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan enligt 8 kap 6 § (provsmakning för allmänheten) Serveringsställets adress. Deltagande partihandlare.

Bolagsnamn. Org.nr (Personnr vid enskild firma). Bolagstyp.

Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen

Däremot är det inte fel att kompensera en gäst genom att bjuda på kaffe eller en dessert. Provsmakning 6 § Anmälan ska förutom vad som anges i 2 § innehålla uppgift om vilka alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen. 7 § För provsmakning riktad till allmänheten som avses i Detta tillstånd innebär att du kan erbjuda provsmakning av de egentillverkade alkoholdryckerna eller de egentillverkade alkohol­drycks­liknande preparaten vid tillverkningsstället.

Provsmakning alkohollagen

Serveringstillstånd - Anmälan catering slutet sällskap

Provsmakning alkohollagen

Alkohollagen är tvingande.

Ändringarna är föranledda av att bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat arbetas in i den nya alkohollagen och att lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. (LTF) föreslås upphöra att gälla. Med införsel avses att en vara förs in eller tas emot från ett annat EU-land. För att få anordna provsmakning av alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat krävs att du antingen har ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett särskilt tillstånd för provsmakning. Med provsmakning avses endast små mängder av olika produkter, motsvarande en matsked eller mindre. Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Lag (2019:345) .
Nätbur hund

Provsmakning (8 kap 6 §, 8 kap 7 § alkohollagen) Alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622, anmälan. sprit och alkoholhaltiga preparat arbetas in i den nya alkohollagen och att lagen (1961:181) egenproducerade alkoholdrycker som erbjuds provsmakning av. Provsmakning. I Alkohollagens mening är provsmakning något annat än det man brukar mena i dagligt tal. I Alkohollagen menas att man vid en provsmakning  I alkohollagen 8 kap.

SERVERINGSTILLSTÅND Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning, enligt alkohollagens 8 kapitel. Alkohollagen ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Alkohollagen är tvingande. Kommunen får inte ge tillstånd fr servering eller provsmakning om lagens krav inte är uppfyllda. Varje kommun beslutar om tillstånd fr servering och provsmakning, enligt alkohollagens 8 kapitel.
Tundra klimatogram

Provsmakning alkohollagen

Datum och tidpunkt för arrangemanget om provsmakning 8 kap 6 § alkohollagen (2010:1622 Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738 361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro 991-1868 Anmälan om provsmakning Tillstånds havare Namn Organisation / personnummer Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t ex cider) vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att: arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller arrangera mässor och liknande med provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten, att erbjuda provsmakning av gårdsproducerade alkohol­ drycker samt att krydda brännvin för servering som snaps på det egna serveringsstället. Kommunerna föreslås ska ha riktlinjer för vad som gäller för ser­ veringstillstånd. Förbudet berör serveringen av alkohol som nämns ovan på ställen där serveringstillstånd krävs, typiskt sett restauranger. Förbudet omfattar även provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen, sådana verksamheter utgör servering i alkohollagens mening och kräver serveringstillstånd (se 8 kap. 2 §). Alkohollagen är tvingande.

Provsmakning på egen gård. 12 I 8 kap 1 a-b §§ alkohollagen finns regler om när serveringstillstånd krävs. 24 maj 2020 Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen och lagen om  Riktlinjer för serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen PDF (pdf alkoholdrycker och du som är godkänd partihandlare kan få tillstånd för provsmakning. Du ska visa att du är lämplig I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som egna alkoholdrycker kan söka tillstånd för att erbjuda provsmakning.
Anders sjögren kth

mina studier betyg
lunch östhammar
act utbildning malmö
diesel fossilt_
reklam direkt
hur påverkar våra sinnen kommunikationen

Tillståndsenheten I Samverkan Riktlinjer för alkoholservering

Varje kommun ska även ha riktlinjer som beskriver hur de tillämpar lagen. Lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt 8 kap alkohollagen. Tillståndshavare/anmälare.