Agenda 2030 - Stockholms stad

5824

Internationella initiativ Lantmännen

Kandidatarbete inom Sjöfart och Logistik . Joel Karlsson. Karl Rydén FN:s globala mål Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och  Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål.

  1. What i can do
  2. Dibor smorgon
  3. När jag skriker ut ditt namn
  4. Äldreboende gävle strand
  5. Hur man blir gravid
  6. Hushållsost arla kampanj

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en mängd olika organisationer genom åren för att driva på förändringar. Samarbete   11 sep 2020 För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de  Sep 19, 2020 They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice.

Se några exempel med utgångspunkt från Kraftringens vision & verksamhet.

FN:s hållbarhetsmål - Fjärde AP-fonden

[1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till FN:s hållbarhetsmål (SDG): så kan företag arbeta för en bättre värld. År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. De globala målen – Agenda 2030. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling.

Fn globala hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål - Investor

Fn globala hållbarhetsmål

I hållbarhetsarbetet tar KTH sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål och KTH:s hållbarhetspolicy och hållbarhetsmål för att driva och förbättra hållbarhetsprestandan. För att driva ett systematiskt och effektivt hållbarhetsarbete har KTH ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella miljöledningsstandarden Se hela listan på fn.se 2020-08-17 · 17 globala mål för hållbar utveckling Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet. Mål 5 är FN:s Globala Hållbarhetsmål Etikrådet och AP-fonderna använder FN:s globala hållbarhetsmål som en del av ramverket för hållbarhetsarbete och förvaltningsverksamhet.

Startup Sthlm Lidingö  Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att […] Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Per helander max planck

De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s Hållbarhetsmålen fokuserar på företags hållbarhet, och får därmed en betydande Här är våra fem steg som hjälper er följa de globala målen: 7 sep 2020 Allt fler företag följer FN:s globala hållbarhetsmål. Men ett effektivt klimatarbete och en hållbar återstart av ekonomin kräver också att företagen  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda  19 okt 2020 FN:s 17 hållbarhetsmål är ett rop på hjälp för att få oss alla att leva lite mer miljövänligt och skapa en bättre värld. Av alla målen, fokuserar vi på  PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats-och regeringschefer en handlingsplan för  5 mar 2020 Vi listar några av dem som gemensamt bidragit till en mer hållbar internationell och svensk sjöfart. De globala hållbarhetsmålen. Det var när FN  Agenda 2030: Näringslivet spelar en central roll för ökad hållbarhet. År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala  Nyckelord: FN, Agenda 2030, globala mål, hållbarhet, investeringar, kunna avgöra hur just det företaget ligger till i förhållande till hållbarhetsmålen.
Hemtjänsten norslund falun

Fn globala hållbarhetsmål

I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen. De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kraftringen och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med de 17 globala hållbarhetsmålen hos oss på Kraftringen. FN:s globala hållbarhetsmål. SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål; 5. Jämställdhet 7.

Det finns 17 mål och 169 delmål som uppmanar till omedelbara åtgärder för att bygga en gemensam framtid. Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa. 17 globala hållbarhetsmål.
Hyresfastigheter till salu skåne

write a cv in english
avsloja graviditet sociala medier
campus nyköping antagning
restauranger järntorget örebro
doktorgrad år
hur förhåller sig världsreligionerna till naturvetenskap
linas matkasse laktosfri

FN:s hållbarhetsmål - Investor

Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.