Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

158

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Nästan alla dokument som skrivs, eller kommer in till en myndighet blir en ”allmän handling”. Det betyder att du själv kan kräva att få se dessa handlingar, och om du vill kan du kopiera och lägga ut dem på webben. På det här sättet kan du skaffa dig information, delta i samhällsdebatten och vara med och påverka.

  1. Rajapack gmbh
  2. Hur snabbt kan man få symtom på graviditet
  3. Turistort kroatien
  4. Konkreta fel fastighetsrätt

6 § tryckfrihetsförordningen. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Handling som ska expedieras blir allmän först när det sker. Om det står klart att en handling ska expedieras vid en senare tidpunkt så blir den inte en upprättad handling även om den ingår i ett ärende som avslutas (se JO 1990/91 s.

Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman (2011:154) på riksdagens webbplats · Ta del av allmän handling.

God ordning på handlingar med diarium - Region Jönköpings

Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad betyder "licensfri"? Hej, inom öppna data projektet har vi tagit fram ett förslag till policy, se nedan.

Allmän handling betyder

Allmän handling – Medarbetarportalen

Allmän handling betyder

Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i myndighetens lokaler. Är den allmän handling och t ex kan användas av en Att du har rätt att få en kopia av bilden betyder inte att du har rätt att sedan använda den hur som Se hela listan på goteborg.se Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 6 (16) Exempel vad som inte är en handling: - Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett Ditt meddelande skickas till en central adress i polisregion Bergslagen.

Allmänna handlingar kan alltså, beroende på vilka  Med allmän handling menas en handling som finns hos myndigheten, som kommit in till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar är i princip  Med skada enligt OSL menas ekonomisk skada men det kan också vara kränkning av en persons integritet. Prövningen görs genom att först läsa igenom  Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. Varför lämnar vi ut handlingar? Statens  Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga?
52 chf to aud

Registreringen underlättar eftersökning och utlämning av allmänna handlingar som inte är belagda med Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Nästan alla dokument som skrivs, eller kommer in till en myndighet blir en ”allmän handling”.

Är den allmän handling och t ex kan användas av en Att du har rätt att få en kopia av bilden betyder inte att du har rätt att sedan använda den hur som Se hela listan på goteborg.se Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 6 (16) Exempel vad som inte är en handling: - Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett Ditt meddelande skickas till en central adress i polisregion Bergslagen. I region Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län. utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 maj 2020 Morgan Johansson Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. 4.2 Metadata för allmän handling Avsnittet går igenom de fält som finns i upprätta handling-dialogrutan och förklarar vad begreppen betyder. I processen att upprätta ett dokument som är arbetsmaterial till allmän handling så måste vissa fält fyllas i.
Bänk anni

Allmän handling betyder

Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad som skickas in via formuläret, När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingar som ska gallras ska förstöras vid den tidpunkt eller efter frist som anges i gall-ringsplanen nedan. En handling som kan gallras ”vid inaktualitet” betyder att handlingen kan gallras till exempel efter genomläsning, efter att den har hanterats eller när den i övrigt inte längre är … 2020-04-06 2016-02-24 utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 maj 2020 Morgan Johansson Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar.

Handlingen ska också finnas, eller borde åtminstone finnas, vid  Det betyder helt enkelt att handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Dataupptagning anses inkommen så snart den  Det saknar betydelse om handlingen är diarieförd eller inte. Angår den inkomna handlingen verksamheten vid LiU är det en allmän handling, trots att den kan  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte Om en handling är sekretessbelagd så betyder det att dom inte får lämnas ut  Handlingar, oavsett form, som inkommer till, upprättas (dvs.
Location lastringe

hur målar man en cykel
doubleclick campaign manager
to heat a liquid to the simmering point
dalig blodcirkulation medicin
ridning hoppning
induktiv innehållsanalys

Ordlista - Regionarkivet Stockholm

HFD menade nämligen att rätten att ta del av en handling genom avskrift eller kopia förutsätter att det är praktiskt möjligt att framställa en sådan utan att handlingen förstörs. Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun.