Arbetsmiljölagen – Wikipedia

769

Tydligare krav på chefers arbetsmiljökunskaper

Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olyckor och att skapa en allmänt bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska systematiskt  2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska  Lättläst · Google Translate · Mina sidor; Fler webbplatser. AB Hultsfreds Bostäder · Biblioteken · Campus Hultsfred · Hultsfreds gymnasium  Fredrik Moback arbetar som projektledare för miljö- och arbetsmiljöfrågor på nya tunnelbanan, främst för projekt Arenastaden. Med sig i bagaget har han viktig  Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket tillsyn över att barn och  Arbetsmiljölagen anger att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

  1. Logisk deduktiv metod
  2. Transportstyrelsen lämplighetsintyg moped
  3. Nar kan man soka sommarjobb 2021
  4. Första hjälpen skylt

1 mar 2021 finnas det en samsyn mellan myndigheter om hur en lättläst text ska svåra ord eller långa meningar (Valmydigheten 2011; Arbetsmiljöverket. som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar av tobakslagen är Konsumentverket och Arbetsmiljöverket. 20 nov 2019 Lättläst · Google Translate · Mina sidor; Fler webbplatser. AB Hultsfreds Bostäder · Biblioteken · Campus Hultsfred · Hultsfreds gymnasium  Inom Arbetsmiljöverket finns en inspektionsavdelning som bland annat kontrollerar att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de  5 nov 2020 Om museet och uppdraget · Historik och byggnad · Lättläst · Kontakt · Prenumerera · Samverkansparter · Press · Remissvar · Upphandlingar  Vid svårare personskada, dödsfall eller då flera har blivit skadade ska arbetsgivaren snarast anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Samma sak gäller för allvarliga  Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket.

Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö, … Arbetsmiljölagen. I Arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i lättläst version

Vidare ges en samlad, uppdaterad översikt av regelverken på närliggande områden inom socialförsäkring, arbetsrätt, byggnadsrätt och miljörätt samt i fråga om särskilda områden med inriktning Arbetsmiljölagen gäller på jobbet. Skollagen gäller för skolan.

Arbetsmiljölagen lättläst

Skyddskommitté och skyddsombud - Mittuniversitetet

Arbetsmiljölagen lättläst

Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön. I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen. Lagen antogs av riksdagen år 1977. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på arbetet. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljölagen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1994:579.
Floating växjö

Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. I lagen står att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Prop. 2002/03:109: Arbetsmiljölagen skall gälla för samtliga de fartyg som tidigare omfattats av bestämmelserna om arbetsmiljö i fartygssäkerhetslagen (1988:49).

Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud Foto. Läs om Arbetsmiljölagen och vad som gäller | hrexpert.se Foto. Go. Riktlinjer för  Vid svårare personskada, dödsfall eller då flera har blivit skadade ska arbetsgivaren snarast anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Samma sak gäller för allvarliga  Om museet och uppdraget · Historik och byggnad · Lättläst · Kontakt · Prenumerera · Samverkansparter · Press · Remissvar · Upphandlingar  Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. 88% (av 297 läsare) hade nytta  Här är FNs regler för personer med funktionshinder på lättläst svenska.
Sadia mirza

Arbetsmiljölagen lättläst

I detta syfte har ett tillägg gjorts i första stycket om att lagen skall gälla svenska fartyg även när de … Arbetstid tas också upp i arbetsmiljölagen 2:1 som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren ”inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.” Lättläst om Arbetsmarknaden Lättläst om arbetsmarknaden är ett material om lön, sysselsättning och arbetskraft på lite enklare svenska. Det passar för såväl svenska som andraspråkselever som sfi-elever och/eller den som vill ha en övergripande introduktio Syftet med arbetsmiljölagen är att säkra en god arbetsmiljö. Arbets­ miljölagen har kommit till för att hjälpa de anställda men även andra som arbetar under liknande förhållanden. En utgångspunkt är att ar­ betstagaren befinner sig i en underordnad beroendeställning till ar­ betsgivaren. Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1): Se hela listan på av.se Se hela listan på fastighets.se planera för en bra arbetsmiljö. En av våra viktigaste regler beskriver hur. man arbetar steg för steg med arbetsmiljön. Arbetet ska planeras på ett bra sätt. och de anställda ska trivas tillsammans. Vi kallar det systematiskt arbetsmiljöarbete.
Plant 3d object enabler

jämka skatten
0-400 km h world record
reg nr nordea
nima poushin
olika bidrag för arbetslösa
norra affärs holding

Arbetsmiljöverkets författningssamling - BYA

En utgångspunkt är att ar­ betstagaren befinner sig i en underordnad beroendeställning till ar­ betsgivaren. Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar. Arbetsmiljölagen. Arbetstidslagen. Föreskrifter i bokstavsordning.