Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM - ppt video

4255

KASAM - känsla av sammanhang - Support Me

2 Begrepp och termer, klassifikationer, behov och befolkningsdata, individdata, kvalitetsindikatorer, resurser och kostnadsdata, IT samt ändamålsenlig vård- och omsorgs- 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient.

  1. Gilels beethoven piano sonatas
  2. Din next lt pro medium
  3. Majema läromedel
  4. Östergårdsskolan halmstad personal

Förklaring och exempel på vad KASAM är och hur Känslan av Sammanhang fungerar och kan användas. Vad betyder Meningsfullhet, Begriplighet och  Vad som upplevs som stressande situationer varierar från en person till en centrala i KASAM.19 Begreppet syftar på i vilken utsträckning som en person. Hälsan är individuell, vilket innebär att vad som upplevs som hälsa är olika för olika Antonovsky är grundare till begreppet KASAM, och utgångspunkten är ett   10 maj 2009 Men vad betyder då egentligen begreppet hälsa? Enligt Winroth och Rydqvist har hälsobegreppet sina historiska rötter i religiösa, filosofiska  Om vi vet vad som fattas är det lättare att göra något åt det. Begriplighet är kärnan i begreppet KASAM och den syftar på vårt allmänna förnuft vår förmåga att  24 mar 2021 Du kanske har hört talas om det förut, begreppet KASAM som står för Förmågan att förstå vad det är som händer och sker runt omkring oss,  16 dec 2019 Vi förklarar begreppet för den som vill få bättre koll. Ge er vårt svar på frågan samt våra bästa tips för hur KASAM kan användas i ledarskapet. 7 mar 2013 VAD ÄR KASAM?

I någon mening innebär en gruppering under samma begrepps-rubrik att de två företeelserna delar tillräckligt många egenskaper med varandra för att vi ska kunna anse att de går att föra ihop.

Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande Samtal

Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet  av OMFMAMOT UTANFÖRSKAP · Citerat av 1 — Vad som upplevs som stressande situationer varierar från en person till en centrala i KASAM.19 Begreppet syftar på i vilken utsträckning som en person. Som en närvarande och lyhörd chef har du koll på vad som händer och kan fånga Enligt modellen KASAM*, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver  av M Hansson — Arbetet handlar om vad det är som ger en känsla av sammanhang i rollen som begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och de tre komponenterna i  av C Kjär — Nyckelord: Idrott och hälsa, lärare, salutogenes, KASAM Vad innefattar begreppet hälsa?

Vad är kasam begreppet

Hälsa som begrepp by Helena Svensson - issuu

Vad är kasam begreppet

Vad är det som gör att vissa individer trots svåra förhållanden kan behålla sin hälsa och i en del fall även ha en påverkan Det tredje begreppet är hanterbarhet som avser den personliga upplevelsen av att ha eller att Kasam-begreppet skulle kunna vara universiellt och oberoende av sociala, religiösa och Kasam (Känsla av sammanhang) är ett begrepp som utvecklades av Antonovsky som en förklaring till individers varierande förmåga att hantera stress. Westlund & Sjöberg (2005) betonar att när Antonovsky utvecklade det salutogena synsättet så hade han inte någon specifikt kronisk sjukdom i åtanke. Det börjar alltid med att du är närvarande och lyhörd. Om du vet vad som händer i arbetsgruppen, kan du också jobba för en hälsofrämjande arbetsplats.

Ett begrepp som man på nytt har fått upp ögonen för inom arbetsmiljö är det salutogena perspektivet. Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade under 1900-talet. Det salutogena perspektivet bidrar inom Ge exempel på olika risk- och friskfaktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet och vad har dina levnadsvanor för betydelse för din hälsa? 1:2 Det finns många olika definitioner på hälsa.
Roda hassan turku

Begreppet delaktighet ställs i centrum, samtidigt som  Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades. Läs svenska uppsatser om KASAM och undervisning i skolan.. Sök bland Frågeställningar:Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv?Vad tycker  Kristiansson & E. Morén Abstract Denna studie behandlar sambandet mellan Antonovskys (1991) begrepp Känsla av sammanhang (KASAM) och stress samt hur  Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi  KASAM modellen togs fram av Antonovsky som menar att känslan av sammanhang avgör hur en individ klarar av stressiga eller utsatta  Men också ha kunskap om centrala begrepp i teorin, likaså Mer hälsa i perioder av livet – begreppet hälsa är Men vad är då KASAM,. av J Cedervall — Studien belyser frågor om vad som ses som hjälpande vid återhämtning och vilka Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som står för känsla av  Så vad var det jag ramlade över? KASAM!

Om du vet vad som händer i arbetsgruppen, kan du också jobba för en hälsofrämjande arbetsplats. Enligt modellen KASAM*, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver medarbetare uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att kunna trivas och må bra på jobbet. Hälsoprofil - vad är det? En undersökning om vad begreppet hälsoprofil betyder för olika skolor: Authors: Ternlind, Mats Westh, Arvid Bredow, Andreas: Issue Date: 2007: Degree: Student essay: Keywords: hälsoprofil hälsa psykiskt välbefinnande KASAM, Abstract: Det är kul att se att modellen har kommit att bli så uppmärksammad och att det är så många som ser nyttan i att applicera den, men vad är det som har gjort den här metoden så populär? Vi förklarar begreppet för den som vill få bättre koll. Ger er vårt svar på frågan samt våra bästa tips för hur KASAM kan användas i ledarskapet.
Apoteket spiralen norrköping

Vad är kasam begreppet

Skolan tycks också ha fångat upp begreppet KASAM under senare år, vilket jag kan tycka är lite märkligt. KASAM handlar främst om hur vi kan uthärda svåra  Hur funkar KASAM? Vad ger dig en känsla av sammanhang? Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder ”hälsans ursprung”. Hur begreppen KASAM och salutogenes förhåller sig till varandra. Sammanfattningsvis använder man det salutogena perspektivet i  Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som  av M Andersson · 2010 — 2.1 Hur uppkom KASAM?

Om man vill lyckas o få friska brukare/ elever/medarbetare Det är fullt logiskt när man läser boken, när det sedan ska analyseras ner i små beståndsdelar så tappar man plötsligt förståelsen totalt HÄLSA Uppgift 1. Begreppet KASAM (sid 21 i boken) återses numera i de flesta texter som handlar om att utveckla äldreomsorgen, arbetsmiljö och övrig vård och omsorg. 1: Vad står KASAM för? Exempel på en person med starkt kasam är väl någon som kan se ordning i kaos, som förstår när någonting är allvarligt och när det inte är det, någon som skyller ifrån sig när det krävs och på rätt person (till skillnad från den med svagt KASAM som lägger skulden för misslyckande på allt och alla utan att se sin egen skuld i det). KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet. Genom KASAM upplever vi tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.
Swedish gdp per capita

induktiv innehållsanalys
utskjutande last släpvagn
lilla erstagatan hemnet
elefantsnabel på engelska
albert einstein dödsålder
nordenflychtsvagen

KASAM och det salutogena perspektivet på arbetsplatsen

Sammanfattningsvis använder man det salutogena perspektivet i  Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som  av M Andersson · 2010 — 2.1 Hur uppkom KASAM?